4 certyfikowane w Brukseli szkolenia, dzięki którym zostaniesz ekspertem w IT. Teraz ostatnie miejsca z dofinansowaniem

Zaawansowane umiejętności informatyczne przydają się niemal na wszystkich stanowiskach pracy w różnych branżach, ale nie każdy wybiera studia informatyczne lub pokrewne z rozmaitych powodów. Zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny IT wciąż rośnie, stąd też duże zainteresowanie rynkiem kursów w tej dziedzinie. Jak jednak wybrać szkolenie dla siebie?

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na zawartość materiałową – jeśli jest obszerna
i dokładnie opracowana przez ekspertów w danej dziedzinie, szkolenie jest warte naszego zainteresowania. Drugą istotną kwestią jest poświadczenie nabytych umiejętności – wybierajmy kursy certyfikowane (najlepiej międzynarodowym dokumentem) i posiadające odpowiednie akredytacje.

Dodatkowo warto pomyśleć o tym, by szkolenie było łatwo przystępne i dopasowane do naszego trybu nauki (np. w formie e-learning). Taką naukę oferuje Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, realizujące Zdalne szkolenia Akademii EITCA.

Nauka odbywa się na 4 kierunkach z zakresu informatyki stosowanej. Obecnie w ramach ograniczonej puli miejsc możliwe jest skorzystanie z 80% dofinansowania kosztów wszystkich szkoleń Akademii EITCA. Aby skorzystać z dofinansowania, należy podczas rejestracji na poszczególnych kierunkach podać kod dofinansowania: SEGHD (ważny do 31.08.2014).

Dlaczego warto wybrać Akademię EITCA?

 • Jest to międzynarodowy standard kompetencyjny IT szeroko upowszechniony i rozpoznawany przez pracodawców na całym świecie (dotychczas wydano w UE kilkadziesiąt tysięcy certyfikatów EITCA)
 • Obejmuje kompleksowe szkolenia w interaktywnym trybie e-learning (e-wykłady, e-ćwiczenia i e-laboratoria wraz z konsultacjami) oraz egzaminy realizowane w pełni zdalnie przez Internet
 • Pozwala zdobyć certyfikaty EITCA oraz EITC wraz z suplementami wydawane przez Instytut EITCI w Brukseli, posiadające również akređytację Ministerstwa Edukacji Narodowej / Kuratora Oświaty
 • Realizuje od 150 do 195 godzin programu w ramach 10 do 13 przedmiotów EITC na Akademię o trudności adekwatnej dla zaawansowanych i początkujących, w okresie nawet 1 miesiąca

EITCA/CG EITCA Computer Graphics — Grafika Komputerowa: 880 zł (wcześniej: 4400 zł)

PROGRAM CERTYFIKACYJNY AKADEMII EITCA/CG:

 • EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop — 15h
 • EITC/CG/AI1: Grafika wektorowa z Adobe Illustrator — 15h
 • EITC/CG/AIDF: Skład poligraficzny z Adobe InDesign — 15h
 • EITC/CG/AF: Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej Adobe Flash — 15h
 • EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej — 15h
 • EITC/CG/CAG: Artystyczne aspekty grafiki — 15h
 • EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver — 15h
 • EITC/CG/AI2: Tworzenie i rozbudowywanie identyfikacji wizualnej z Adobe Illustrator — 15h
 • EITC/CG/ACSU: Wizualizacja i grafika z AutoCad oraz SketchUp — 15h
 • EITC/CG/TFCG: Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej — 15h

EITCA/KC Key IT Competencies — Kluczowe Kompetencje IT: 840 zł (wcześniej: 4200 zł)

PROGRAM CERTYFIKACYJNY AKADEMII EITCA/KC:

 • EITC/BI/MSO10: Pakiet biurowy Microsoft Office — 15h
 • EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji — 15h
 • EITC/INT/ITAF: Wykorzystanie technologii internetowych — 15h
 • EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop — 15h
 • EITC/INT/JOOM: Projektowanie stron internetowych — 15h
 • EITC/SE/CPF: Podstawy programowania — 15h
 • EITC/DB/DDEF: Bazy danych i inżynieria danych — 15h
 • EITC/CN/CNF: Technologie sieciowe — 15h
 • EITC/BI/TF: Systemy telepracy — 15h
 • EITC/BI/CAPMF: Zarządzanie projektami — 15h
 • EITC/BI/GADW: Reklama internetowa i rynek elektroniczny — 15h
 • EITC/IS/ISCF: Technologie bezpieczeństwa informatycznego — 15h

EITCA/IS Information Security — Bezpieczeństwo Informatyczne: 880 zł (wcześniej: 4400 zł)

PROGRAM CERTYFIKACYJNY AKADEMII EITCA/IS:

 • EITC/IS/CF: Podstawy kryptografii — 15h
 • EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki — 15h
 • EITC/IS/SMMOS: Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem w systemach Microsoft — 15h
 • EITC/IS/OS: Bezpieczeństwo systemów operacyjnych — 15h
 • EITC/CN/SCN1: Bezpieczne sieci komputerowe 1 — 15h
 • EITC/CN/SCN2: Bezpieczne sieci komputerowe 2 — 15h
 • EITC/IS/ACNS: Zaawansowane bezpieczeństwo sieci informatycznych — 15h
 • EITC/IS/QCF: Kryptografia kwantowa — 15h
 • EITC/IS/FAIS: Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji — 15h
 • EITC/IS/IST: Teoria bezpieczeństwa informatycznego — 15h
 • EITC/QI/QIF: Informatyka kwantowa w kontekście bezpieczeństwa — 15h
 • EITC/FC/CCT: Złożoność obliczeniowa jako podstawa bezpieczeństwa informacji — 15h

Zobacz również: Jak bezpiecznie korzystać z przeglądarki?

EITCA/BI Business Information — Informatyka Biznesowa: 720 zł (wcześniej 3600 zł)

PROGRAM CERTYFIKACYJNY AKADEMII EITCA/BI:

 • EITC/BI/ITIM e-Zarządzanie — 15h
 • EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji — 15h
 • EITC/BI/GADW: Reklama internetowa i rynek elektroniczny — 15h
 • EITC/SE/CPF: Podstawy programowania — 15h
 • EITC/BI/SDBA: Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w biznesie — 15h
 • EITC/DB/DDEF: Bazy danych i inżynieria danych — 15h
 • EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki — 15h
 • EITC/INT/IT1: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW — 15h
 • EITC/INT/IT2: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW 2 — 15h
 • EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver — 15h
 • EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej — 15h
 • EITC/TT/MSF: Systemy mobilne — 15h
 • EITC/AI/AIF: Sztuczna inteligencja — 15h

Co zyskuje uczestnik Akademii EITCA:

 • Formalne potwierdzenie nabytych zawodowych kompetencji informatycznych w formie międzynarodowego certyfikatu wydanego przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli (European Information Technologies Certification Institute) wraz z suplementem w języku angielskim i odpisami w języku polskim lub innych urzędowych językach UE, jak również polskojęzycznego dyplomu ukończenia krajowej edycji Akademii EITCA wystawianego przez krajowe konsorcjum realizujące i akređytowanego przez MEN i Kuratorium Oświaty.
 • Istotny wzrost konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku pracy w praktycznie każdej branży gospodarki nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego poprzez nabycie lub zasadnicze podniesienie kwalifikacji w dziedzinie IT i ich formalne potwierdzenie w międzynarodowym standardzie.
 • Profesjonalną, teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie, którą obejmuje Akademia EITCA na poziomie merytorycznym studiów podyplomowych wdrażanych w krajowej edycji międzynarodowego programu certyfikacji informatycznej Akademii EITCA.
 • Kompleksowe przeszkolenie w wymiarze odpowiadającym od 150 do 195 godzin zajęć stacjonarnych tj. wymiar godzinowy 2-semestralnych studiów podyplomowych), co stanowi wielokrotność objętości programowej standardowych, dostępnych na rynku kursów i szkoleń informatycznych.
 • Dostęp do indywidualnych konsultacji z akademicką kadrą dydaktyczną (obejmującą także ekspertów przemysłowych) przez cały okres trwania nauki.
 • W przypadku wyrażenia takiej woli przez uczestnika programu, umieszczenie go jako certyfikowanego specjalisty w zakresie odpowiedniej specjalizacji zgodnej z profilem ukończonego programu Akademii EITCA (lub EITC) w Europejskiej Bazie Specjalistów Technologii Informatycznych ITPD, udostępnianej pracodawcom na terenie kraju i Unii Europejskiej.

CERTYFIKATY AKADEMII EITCA I CERTYFIKATY EITC

Ukończenie programu Akademii EITCA w ramach w pełni zdalnych procedur egzaminacyjnych wiąże się z uzyskaniem wydanych w Brukseli certyfikatów informatycznych:

 • Certyfikat EITCA/CG Grafiki Komputerowej (EITCA/CG Computer Graphics)
 • Certyfikat EITCA/KC Kluczowych Kompetencji (EITCA/KC Information Technologies Key Competencies)
 • Certyfikat EITCA/IS Bezpieczeństwa Informatycznego (EITCA/IS Information Technologies Security)
 • Certyfikat EITCA/BI Informatyki Biznesowej (EITCA/BI Business Information Technologies)

Europejskie certyfikaty informatyczne EITCA i EITC stanowią międzynarodowy standard formalnego poświadczenia poziomu posiadanych kompetencji w obszarach informatyki stosowanej i technologii informatycznych, cenionym przez pracodawców na świecie i istotnym w rozwoju zawodowym w niemal każdym sektorze rynkowym nowoczesnej gospodarki opartej o wiedzę. Certyfikaty te realizują wytyczne nowego programu Komisji Europejskiej — Agendy Cyfrowej dla Europy (DAE) i są wydawane są przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli w języku angielskim wraz z suplementami i odpisami w innych urzędowych językach UE. W krajowej edycji program Akademii EITCA uzyskał akređytację Ministestwa Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty nadający europejskim certyfikatom EITCA i EITC również wymiar elementu poświadczenia edukacji w ramach krajowego systemu kształcenia. Certyfikaty informatyczne są dokumentami uzupełniającymi inne potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności oraz kompetencyjnego przygotowania zawodowego (w tym m.in. świadectwa i dyplomy ukończenia uczelni, czy szkół). Program Akademii EITCA i kursy certyfikacyjne EITC mogą być traktowane jako droga do nabycia i potwierdzenia kluczowych kompetencji informatycznych lub element specjalistycznego kształcenia ustawicznego w zakresie określonych zastosowań ICT oraz ciągłego procesu doskonalenia zawodowego.

Certyfikacja możliwa jest zarówno w ramach pełnego zakresu programu Akademii EITCA (egzaminy ze wszystkich objętych programem przedmiotów i łączny certyfikat dziedzinowy EITCA wraz z wchodzącymi w zakres programowy certyfikatami przedmiotowymi EITC), jak i w zakresie tylko wybranych przedmiotów EITC (pojedyncze egzaminy wg wybranych przedmiotów i indywidualne certyfikaty przedmiotowe EITC).

Międzynarodowy program certyfikacyjny Akademii EITCA (European Information Technologies Certification Academy), prowadzony w ramach krajowej edycji na licencji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli uzyskał krajową Akređytację Ministrestwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Kuratora Oświaty (nr 8/2014). Akređytacja ta nadaje wydanym w Brukseli międzynarodowym certyfikatom Akademii EITCA i EITC dodatkowy wymiar formalnego elementu poświadczenia kompetencji w ramach krajowego systemu kształcenia, nadzorowanego przez MEN.

Aby skorzystać z opłat obniżonych o 80% dzięki dofinansowaniu unijnemu, należy zarejestrować się w portalu Akademii EITCA, podając przy rejestracji ww. elektroniczny kod dofinansowania SEGHD (ważny do 31.08.2014), pod warunkiem dostępności miejsc dofinansowanych, których jest ograniczona liczba — można ją na bieżąco sprawdzić w elektronicznym formularzu rejestracji).

Więcej informacji o szkoleniach EITCA i certyfikacji Instytutu EITCI na stronach:
www.eitca.pl

Podziel się:

Przeczytaj także:

Także w kategorii Aktualności:

Samsung Gear Fit to słaba opaska do lifeloggingu, ale świetny smartwatch Samsung znowu nabija się z iPhone'a. Za co tym razem? Samsung Galaxy F na kolejnym zdjęciu. Jednak aluminium? W skrócie: iPhone 6 na Placu Czerwonym, Galaxy S5 Prime na wideo i 6-calowy phablet za 600 zł W skrócie: przedni panel iPhone'a 6, pieczona Moto X i bezużyteczny Galaxy Gear Android L będzie lekarstwem na baterie? Wyniki testu porównawczego z KitKatem są imponujące Wybieramy tani smartfon. Android czy Windows Phone? Piekło zamarzło. Swift G jednak z KitKatem? W skrócie: nowe systemy Google'a bez nakładek, Chińczycy śmieją się z Samsunga, Android L vs KitKat LG G3 Beat - mniejszy (ale nie mały) wariant flagowca Windows Phone 8.1 dla wszystkich już na początku lipca Nokia jednak nie umrze. Microsoft zmienia decyzję Tydzień w krzywym zwierciadle: kartonowe okulary i (nie)najlepszy smartfon z Androidem Zegarek z Android Wear za 99 dolarów. Za to lubię Asusa W skrócie: LG G3 w promocji, Galaxy F i czarny HTC One (M8) Android L na wideo LG G Watch i Samsung Gear Live - rusza sprzedaż zegarków z Androidem Wear Android One - smartfon z najnowszą wersją systemu i szybkimi aktualizacjami za mniej niż 100 dolarów Czym inspirował się Google, tworząc Material Design? Android L oficjalnie. Co nowego? Oglądaj Google I/O na żywo! Nokia X, X+ i XL bez nowej wersji oprogramowania Google potwierdza: nowego Androida ujrzymy już dziś. Jest jednak jedno "ale" LG przekonuje, że Knock Code to najlepsze zabezpieczenie telefonu. A z jakiej metody korzystacie Wy?

Popularne w tym tygodniu:

Dajcie już spokój z tym bronieniem iPhone'a 8 Mobilny Windows jest martwy. Potwierdza to sam Microsoft Składany iPhone w 2020 roku? Prace już ponoć ruszyły Chińska firma ma genialny pomysł na "bezramkowy" telefon Apple Pay w Polsce jeszcze w tym miesiącu? Który operator oferuje najszybszy internet mobilny? Są dane z września Galaxy A5 (2018) na zdjęciach. Jeśli faktycznie tak wygląda, będzie hit Smartfon dla graczy Razera może być niezłą bestią. Wycieka specyfikacja Nokia 9 na wizualizacji. To może być naprawdę ładny sprzęt Smartfony OnePlusa zbierają dane użytkowników. Mamy powody do obaw? #wSkrócie: porównanie szybkości LG V30 i Galaxy Note'a 8 oraz "bezramkowy" Xiaomi Mi Note 5 na zdjęciach #wSkrócie: nubia Z17 miniS oficjalnie, smartfon Razera, Mate 10 z Oreo i Oculus Go